PODZIĘKOWANIE

Na palecie artysty jest jeden specyficzny kolor, którego nie da się niczym zastąpić. Dobroć, to złota blask, który rozświetla szare życie, nadaje mu sens i sprawia, że na twarzy drugiego człowieka pojawia się uśmiech.

Dziękujemy Państwu serdecznie za udzielone wsparcie finansowe projektu na portalu Polak Porafi. Dotyczyło ono zorganizowania szkolenia motywacyjnego dla podopiecznych przebywających w Domu Dziecka im. K. Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Pomysłodawcą programu rozwojowego dla młodego pokolenia z placówek opiekuńczych, który docelowo ma objąć całą Polskę jest Świat Rozwoju. Tworzą go ludzie z pasją, wśród których są osoby z dużym doświadczeniem zawodowym w obszarze rozwoju osobistego.

O efekcie przeprowadzonego szkolenia niech świadczy uśmiech na twarzach dzieci i młodzieży, zwiększona świadomość i wiara we własne możliwości, kiedy przyjdzie im zmierzyć się z wyzwaniami jakie czekają dorosłego człowieka.

Z wyrazami szacunku

Podopieczni i Dyrekcja
Domu Dziecka w Oświęcimiu

Dołącz do nas i zwiększ szansę na swój sukces.

Zaufanie, miłość i paradoks istnienia

Niezależnie od naszej sytuacji życiowej czy poziomu samoświadomości zdarza się nam czasem popadać w tendencję „murowania sobie domu na piasku”… Co mam na myśli używając tej biblijnej metafory? Czy zastanawiałeś się jaką rolę w naszym życiu odgrywa zaufanie? Czy...

Od marzeń do rzeczywistości

Mamo ile to jest 4 miliony + 4 miliony ? 8 milionów! No co ty nie wiedziałaś? A ile to jest 400 + 400 ? Mamo, to 800! No patrz … skoro 4 + 4 to 8 … to wszystko dalej jest takie proste. Wolny umysł, wiara, spontaniczne zachowanie niepodyktowane jeszcze...

Szansa w przebraniu

Na życiowej drodze spotyka nas wiele najróżniejszych zdarzeń. Każde z nich możemy zinterpretować zawsze, bez wyjątku dwojako. Są zdarzenia bardziej lub mniej przyjemne, jednak WSZYSTKIE są równo pożyteczne! Tak, to prawda. Nie ma bezużytecznego dla nas zdarzenia!...

Share This